Навчально-виховний комплекс №24

Адреса: м. Умань, вул. Більшовицька 3а

Телефон: 22210

Графік роботи: ---

Кількість груп: ---

Кількість дітей: 214

Інформація про дитячий садочок

Навчально-виховний комплекс №24

Навчально – виховний комплекс №24

„Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня” 

Паспорт

Творчої групи по впровадженню моделі Школи сприяння здоров”ю

Рік створення  - 2006

 На які роки створено  - 2006 – 2012

Проблема: комплексний підхід до створення умов для збереження життя, здоров’. Фізичного, психічного та розумового розвитку  учнів та вихованців

Мета: впровадження в роботау навчально – виховного комплексу моделі Школи сприяння здоров’.

Керівник : Данилюк І.С. , директор НВК №24,  педагогічний стаж – 27 р., відмінник освіти, кавалер ордена Софії Русової

Скляр Наталія Іванівна, вчитель фізичної культури НВК №24, педагогічний стаж 14років

 Члени творчої групи:

Заступник директора – Субота Л.О., педагогічний стаж – 33 р., І категорія

Практичний психолог- Йовенко Т.Б. , педагогічний стаж -14 р., І категорія

Лікар – Желізко Л.Я., стаж – 22 р., старша медична сестра – Яковенко Н.І., стаж – 9 р.

Логопед – Бойван О.С. , педагогічний стаж – 10 р., І категорія

Хореограф – Маркіна В.В., педагогічний стаж – 10р., вища категорія

Вчитель музики – Коваль Л.М., стаж роботи – 16 р.

Вчителі початкових класів:

Жук Н.М.              – педагогічний стаж 6р., ІІ категорія

Кравченко Н.К.    – педагогічний стаж 23 р., І категорія

Каракай Н.І.          – педагогічний стаж 16р., І категорія

Кочерганова Л.П. – педагогічний стаж 27р., і категорія

Вихователі ГПД ,  вихователі дошкільних груп

Віковий та кількісний склад дітей    :

Дошкільний вік :  від 3 –х до 6 –ти років   - 112 вихованців

Молодший шкільний вік : від 6-ти до 9-10 років – 102 учні

Мета

Школи сприяння здоров”ю:

Розробка моделі навчально – виховного закладу  яка б сприяла збереженню та зміцненню дитячого здоров”я, мотивації на здоровий спосіб життя, комплексного підходу до зменшення негативного впливу середовища на здоров”я  і стан інтелектуального та морального розвитку дитячого організму, формуванню гармонійно розвиненої особистості з новим поглядом на власне „Я” та з бажанням самореалізовуватися, самоудосконалюватися, а також змінювати на краще власний соціально – культурний простір .

Завдання :

Створення в навчально – виховному комплексі умов  для реалізації актуальних завдань мотивації дітей дошкільного так молодшого шкільного віку на здоровий спосіб життя

Створення необхідних умов для збереження фізичного та психічного здоров”я учасників навчально – виховного процесу

Організація навчальної, виховної і розвивальної діяльності учнів та вихованців таким чином, щоб   зберегти та поліпшити діяльність життевозабезпечуючих систем та органів, зменшити негативний вплив шкільної діяльності на функціональні можливості організму, створення безпечного освітнього середовища

Проведення просвітницької, пропагандистської, агітаційної роботи серед батьків та громадськості з метою пропаганди  переваги здорового способу життя

Система роботи:

Створення системи методичного забезпечення

Створення необхідного здоров”язберігаючого простору

Діагностична, моніторингова діяльність

Агітаційна та пропагандистська робота

Валеологічно – гігієнічна просвіта

Тренерська робота психологічної служби

Клубно – спортивна робота

Корекційна робота

Розважально- конкурсні програми

 

Перспективний план

Роботи творчої групи НВК №24

2006-2010 роки

зміст роботи

термін

форма проведення

відповідальний

1 Створення творчої групи , затвердження плану

Складання списків літератури, каталогів статей

 вересень 2006

засідання

керівник

Затвердження плану роботи

Ознайомлення з думками та пропозиціями членів творчої групи щодо олрганізаціїї та проведення  діяльності ШСЗ

Відпрацювання окремих положень Оздоровчого комплексу

2006 –

2007 н.р.

практична робота

члени творчої групи

ІІ  Поетапне впровадження  Моделі школи сприяння здоров’ю

Створення  теоретичних положень Оздоровчого комплексу як основи моделі Школи сприяння здоро’ю

до травня 2007

створення схем, таблиць,

керівник

Узгодження завдань  Оздоровчого комплексу   з вимогами СЕС, медчних працівників, з викладачами вищих навчальних закладів

до вересня 2007

укладання договорів, збір рецензій, відгуків тощо

Скляр Н.І.

 Субота Л.О.

Впровадження  Оздоровчого комплексу в роботі з дітьми

з вересня 2007

проведення загартовуючи, оздоровчих процедур

члени творчої групи

Налагодження обміну досвідом з звалами  Шкіл сприяння здоров’ю  системи

жовтень 2007

спільна робота із ЗОШ №10

керівник

Відвідування виставок педагогічних технологій по проблемі створення Моделі Школи сприяння здоров’ю

щорічно           

участь у виставках ПТ міста, регіону, всеукраїнських

члени творчої групи

ІІІ. Узагальнення  та поширення досвіду

Обмін досвідом

2007- 2012 роки

участь у семінарах,   конференціях

керівник,

Скляр Н.І.,

Захист Моделі Школи сприяння здоров’ю на різних рівнях

щорічно

участь у Всеукраїнських акціях

Скляр Н.І.

Узагальнення результатів досвіду роботи ШСЗ

щорічно

участь у ВПТ

керівник

Створення мобільних творчих груп по глибшому розгляду питань ШСЗ

щорічно

поглиблене вивчення окремих питань

керівник

Навчально-виховний комплекс №24 м.Умань

«Дошкільний навчальний заклад –   загальноосвітній

навчальний   заклад 1 ступеня „

 м. Умань.

Вул. Більшовицька 3-А, 20300

Телефон – 2-22-10

Рік створення – 2003

Проблема :

Модернізація змісту та методів навчально – виховного процесу з метою формування гармонійної  особистості учня та вихованця шляхом підвищення рівня інноваційної та емоційно – ціннісної спрямованості діяльності педагогічного колективу. 

 

НВК №24 створений на базі дошкільного закладу №24 у 2003 році

Структура НВК:  4  дошкільні групи  та 4 класи початкової школи.

 Директор НВК №24: Данилюк Ірина Семенівна .

Початкова школа :

- здійснення навчальної діяльності за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005року № 628,

 -  індивідуальний підхід під час діяльності групи продовженого дня

-  участь у заходах  Школи сприяння здоров»ю

-  забезпечення всебічного гармонійного розвитку в Центрі розвитку дитини

 Дошкільні  групи:

- проведення навчально – виховного процесу за Базовою програмою для дітей дошкільного віку « Я у світі»

- організація навчання англійської мови з 4 років

- забезпечення всебічного розвитку  у гуртках художньо – естетичного, логіко – математичного, мовленнєвого, спортивно - оздоровчого та інших напрямків

 - участь у програмі Школи сприяння здоров»ю,

-   підготовка до шкільного навчання

 Школа сприяння здоров’ю:

Основні завдання: зміцнення дитячого організму, формування навичок здорового способу життя, вироблення правильної життєвої позиції щодо занять фізкультурою та спортом.

 Результати діяльності:

- зменшнення на 10% кількості хворих дітей

- зменшення у 10 раз ортопедичних порушень

- зниження кількості дітей хворих на анемію, порушень роботи ендокринної та нервової системи

- участь та перемоги у спортивних змаганнях різного рівня

Центр розвитку дитини:

 -  група раннього розвитку та соціальної адаптації   «Супер – няня»

- підготовка до шкільного навчання дітей , які не відвідують дошкільні заклади

- організація груп логіко – математичного, декоративно – прикладного, художньо – естетичного та мовленнєвого спрямування для дітей мікрорайону,

- пропаганда здорового способу життя, змістовного проведення дозвілля,

- консультативна робота з батьками

 Діяльність психологічної служби: психолого – педагогічний  супровід учнів та вихованців, заняття навчання спілкування та психолого - педагогічні тренінги, профілактична робота щодо формування основ здорового способу життя, консультативно – просвітницька робота для батьків та педагогів

Бібліотека – осередок інтелектуального та художнього розвитку дитини.

Група продовженого дня: кваліфікована допомога в виконанні домашніх завдань, індивідуальний підхід до розвитку особистості , заняття в клубах  та гуртках  за інтересами, участь у роботі спортивних та оздоровчих груп, проведення свят, розваг, конкурсів, виставок

Оздоровлення в пришкільному таборі «Сонячне містечко» по принципу – кожен день як свято, інтенсивне оздоровлення, спорт, загартування, проведення екскурсій, формування основ безпечної поведінки.

 

Робота із   здібними та обдарованими дітьми :

-  участь дітей у роботі 20 гуртків різного спрямування

-  організація занять   позашкільних закладів (СЮТ,СЮН,музична школа №1) на базі НВК №24,

-  заняття в  різні творчих колективах та закладах міста ( МБК, камерний хор, Школа мистецтв,  ДЮСША, музичні школи та ін.)

-  участь та перемоги у творчих конкурсах та змаганнях різного рівня

Обмін досвідом:

- з дошкільними закладами №3 та №8 м.Гнезно Польща.

- з ШДС «Кияночка» та гімназією «Сузір»я» м.Оріхів Заполріжської області.

-з ЗОШ №10, школою – інтернатом м.Умань по розвитку та діяльності Школи сприяння здоров»ю

- з ЗОШ №3 по наступності у роботі початкової та основної ланки освіти.

Фото закладу

Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24
Навчально-виховний комплекс №24

Як добратися?

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Додати відгук

катюша - 21 декабря 2011 23:38

я там вчуся wink вже 4 клас!!!!!!!!школа во laughing

Неля Ільченко - 3 февраля 2012 21:24

Колектив - МОЛОДЦІ!!!!! Ваша праця, очевидно, не марна smile

121212 - 9 февраля 2012 23:05

winked мені подобається ця школа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!рекомендую! fellow

a_elen87 - 13 мая 2013 11:18

Чому деякі діти які живуть біля садочка не мають змоги туди ходити, а VIP-дітей звозять з усієї Умані? Де зранку цілий потік машин,що не можливо безпечно пройти в інший садочок.
Невже це справедливо?
P.S. Прохання до батьків: біля будинку "Мрія" є автостоянка будь-ласка залишайте там свої авто чи таксі і ведіть свою дитину до НВК№24. Якщо не маєте часу то не варто водити дитину в цей заклад і заважати спокійно ходити іншим.